Cân Hiệp Phát: Hiệu chỉnh cân điện tử

Cân điện tử Hiệp Phát liên kết với các trung tâm hiệu chuẩn kiểm định nhà nước như Quates 3, trung tâm kiểm định Tp.HCM, Tổng cục đo lường,… để cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn kiểm định cân điện tử tốt nhất.

098 222 6896